Nå er det mulig å opprette flere kontoer tilknyttet samme bruker.

Flere kontoer er nyttig dersom du ønsker flere ulike fakturaoppsett eller fakturanummerserier. Normalt er det ikke tillatt å opprette flere SendRegning-kontoer med samme organisasjonsnummer eller bankkontonummer. Unntaket er dersom den nye kontoen opprettes av kontoeieren (den brukeren som opprettet den eksisterende kontoen). Du oppretter en ny konto via en lenke på Bruker-siden.

Skjermbilde av brukerinnstillinger for å gi tilgang til konto

Dersom én konto med én bruker ikke dekker dine behov, har SendRegning flere muligheter som gjør at du kan bruke systemet på en mer effektiv måte:

  • Et firma kan ha flere kontoer knyttet til samme organisasjonsnummer
  • En konto kan ha flere brukere
  • En bruker kan ha tilgang til flere kontoer

Flere brukere

En konto kan ha flere brukere. Ved å gi andre tilgang til kontoen din kan du samarbeide med partnere, ansatte eller regnskapsfører uten å måtte dele innloggingsinformasjon. For regnskapsførere og andre som jobber med mange SendRegning-kontoer er det enklere å bytte mellom kontoer som er knyttet til samme bruker. Ved å gi f.eks. regnskapsføreren tilgang til kontoen din, kan vedkommende ha én bruker som benyttes til flere klientkontoer og slipper å logge seg ut og inn for å bytte mellom ulike kontoer.

Slik gir du andre tilgang til kontoen

Gå til "Tilgang"-fanen på kontosiden. Derfra kan du sende ut invitasjoner til å dele tilgang til kontoen.